Thay đổi

Quả thực thế gian không có gì dễ thay đổi bằng con người. Mời hôm nay vậy ngay ngày hôm sau dã xoay 180 độ rồi.Continue reading

Advertisements

[My First Journey] Countdown

Khoảng thời gian từ lúc nhấn chuột mua vé đế thời điểm lên đường tính ra lâu thật là lâu. Và visa đã có cả tháng rồi nhưng ngày bay vẫn chưa tới, sốt ruột kinh khủng.

Còn cỡ hơn chục ngày nữa mới lượn khỏi VN nhưng cứ đếm ngược dần cho có cảm giác. Continue reading