Phải thay đổi

Con người ta không muốn trở thành ta sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành.

Dù có cố nhét mình vào chiếc áo đó thì cũng chẳng bao giờ có thể cảm thấy thoải mái vừa vặn được kể cả chiếc áo đó là hạng hiệu hàng tốt hay đắt tiền đến cỡ nào.

Nơi bản thân không thuộc về thì sẽ sớm phải rời xa thôi.

MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU TRONG NĂM 2017: Bằng mọi cách trở lại đúng con người mình, giải thoát cho bản thân khỏi những thứ không phải của mình.