Lan man

Cũng lâu lâu rồi không viết lách ghi chép gì, tất nhiên lý do chủ yếu là lười, một phần nữa là do không đủ tĩnh tâm để hệ thống những dong suy nghĩ lộn xộn thành câu từ tử tế. Thôi để tránh bị lên án là chai lỳ cảm xúc thì cố ngoi lên viết vài câu cho bản thân biết là lười khác với chai.

Continue reading

Advertisements